Υπολογιστές-Belt Study System

Teaching is a work of heart!!!!

  

Το Belt Study System  είναι η ατομική εβδομαδιαία ωριαία εξάσκηση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Προάγει  όλους τους ουσιαστικούς τομείς που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας (reading, listening, speaking, writing, grammar, vocabulary and pronunciation).

Επιπλέον εισάγει και αναπτύσσει την Αγγλική Γλώσσα σύμφωνα με ένα σπειροειδές θεματικό πρόγραμμα σπουδών όπου οι γραμματικοί- λεξιλογικοί- επικοινωνιακοί στόχοι συνδυάζονται επιτυχώς. Η εξάσκηση του πραγματοποιείται στο κέντρο μας τις συμφωνηθέντες μέρες και ώρες .

 


Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών “ Syllabus Schools “ συνεργάζονται με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση (HAU) η οποία αποτελεί διαχρονικά καταξιωμένο εκπαιδευτικό φορέα υπεύθυνο για την διεξαγωγή των εξετάσεων CAMBRIDGE και MICHIGAN .

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται κατά την διάρκεια των χρόνων φοίτησής τους στα Κέντρα μας ώστε να βρίσκονται  σε πολύ υψηλό επίπεδο εξασφαλίζοντάς μας 100%επιτυχία στα  FCE/ECCE (Α - Β γυμνασίου )CPE/ECPE  (Γ γυμνασίου-Α Λυκείου). Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης μας για ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών μας για πιστοποιήσεις υψηλής ποιότητας με διεθνή αναγνώριση


 

 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία αγγλικών για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (εντός και εκτός τάξης).

Τον τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά παρατηρείται το φαινόμενο τα παιδιά να εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας χωρίς υποχρεωτικά να παρουσιάζουν αντίστοιχες δυσκολίες στην κατάκτηση της μητρικής τους. Συνεπώς, για να εκπαιδευτούν και να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της Αγγλικής γλώσσας, δυσκολεύονται διπλά ..........